Invited lectures

 • >Nagyova I. Chronic care model for successful integrated care for patients with chronic diseases. National Policy Dialogue: "Improving population health through public health strengthening: The Strategic Framework for health for 2014-2030", Bratislava, Slovak Republic, 14.-15.5.2014 (oral presentation). Program: 5, ,
 • >Nagyova I. Rola pacientskych organizácií v modeli komplexnej starostlivosti o chronicky chorých. Celoslovenská konferencia pacientskych organizácií, Piešťany, 22.-23.3.2013. Program 2013: 2. , ,
 • >Nagyova I. An Optimal Framework for Chronic Condition Management in Europe. 36th International Congress of the Society for Microbial Ecology and Disease SOMED2013, Košice, Slovakia, 23.-26.9.2013 (pozvaná prednáška). Microbial Ecology in Health and Disease 2013, 24:13, , abstract
 • >Katreniakova Z, Lachytova M, Behanova M, Nagyova I. Vybrané sociálne determinanty duševného zdravia školákov v mestách – preliminárne zistenia projektu Euro – URHIS 2. Odborný seminár pre pracovníkov s VŠ vzdelaním, RÚVZ so sídlom v Košiciach, Košice, Slovakia, 20.6.2013. (vyžiadaná prednáška). Plán odborných seminárov pre pracovníkov s VŠ vzdelaním na rok 2013: 4, ,
 • >Rajničová-Nagyová I. Profily kvality života pacientov s chronickou chorobou: výsledky projektu LORIDIS. Farmakoekonomika na Slovensku XXVI, Bratislava, 27.11.2013 (pozvaná prednáška). Program 2013: 2, ,
 • >Katreniakova Z Bridging the gap: challenges for Public Health in Europe in 21st century. 5th International Student medical Congress in Kosice, Session I: Public Health, Kosice, Slovakia, 26-28.6.2013 (invited lecture), ,
 • >Nagyová I. Model komplexnej starostlivosti a kvalita života hluchoslepých osôb. [Complex Care Model and Quality of Life of People with Deaf-blindness]. Medzinárodná vedecká konferencia: Lekárske, pedagogické, sociálne a duchovné aspekty hluchoslepoty, Herľany, 18.-19.5.2012., , pdf
 • >Nagyova I. Challenges and opportunities for EUPHA to take action to fight NCDs. 4th European Public Health Conference, Copenhagen, Denmark, 10.11.2011., ,
 • >Nagyová I. Model zdravotnej starostlivosti o chronicky chorých z pohľadu verejného zdravotníctva. 4. konferencia SAVEZ s medzinárodnou účasťou: Posilňovanie systému verejného zdravotníctva, Košice, 9.-10.6.2011 (prednáška). Zborník príspevkov 2011: 16-21., , pdf
 • >Nagyova I. The Concept of Quality of Life and its Place in Medicine. XIX Pharmaco-economics conference, Bratislava, Slovakia, 17.6.2010. , ,
 • >Nagyova I. Data sources: Health equity surveillance system. WHO/EURO: OMEK. Analysis of social determinants of health and health inequities -a multi country event on approaches and policy, Kosice, 14.10.2009., ,
 • >Nagyova I. Quality of life in patients with a chronic disease. Slovak Cystic Fibrosis Conference, Banska Bystrica, Slovakia, 17.11.2007. , ,
 • >Nagyova I. Functional status and quality of life in patients with a chronic disease. University of Gronigen, Faculty of Medical Sciences, Dept of Social Medicine, the Netherlands; 25.6.2007., ,
 • >Nagyova I. Slovak Public Health Association: National and International Collaboration. UNIPREV congress, Kosice, Slovakia, 8.11.2006., ,
 • >Nagyova I. Self-rated health in patients with rheumatoid arthritis in Slovakia. University of Gronigen, Faculty of Medical Sciences, Dept of Social Medicine, the Netherlands; 4.4.2005., ,