Other publications

 • >Mikula P, Nagyova I, Krokavcova M, Vitková M, Rosenberger J, Szilasiová J, Gdovinova Z, Groothoff JW, van Dijk JP. Mediačný efekt copingu na vzťah únavy a kvality života u pacientov so sklerózou multiplex. 38. Dni Zdravotnej výchovy MUDr. Ivana Stodolu, Čingov, SR, 22.-23.10.2014, (oral presentation)., , ppt
 • >Timkova V, Nagyova I, Reijneveld SA, Tkacova R, van Dijk JP, Bultmann U. Vplyv CPAP liečby na kvalitu života pacientov so spánkovým apnoe: prehľadová štúdia. 38. Dni Zdravotnej výchovy MUDr. Ivana Stodolu, Čingov, SR, 22.-23.10.2014, (oral presentation)., , ppt
 • >Kovarova M, Szilasiova A, Beresova A, Nagyova I, van Dijk JP, van den Heuvel WJA. Nottinghamský profil zdravia v hodnotení kvality života pacientov s reumatoidnou artritídou (The Nottingham Health Profile in assessment of life quality in patients with rheumatoid arthritis). Rheumatologia 2000, 14, 4:177-181., , pdf
 • >Behanova M, Reijneveld SA, Katreniakova Z, Nagyova I, Dijkshoorn H, van Emeijden JCE, van Dijk JP. Area-level and individual-level socioeconomic factors are associated with self-rated health in adult urban citizens. Evidence from Slovak and Dutch cities. (Socioekonomické indikátory prostredia a jednotlivcov súvisia so sebaposudzovaným zdravím u dospelej mestskej populácie. Dôkaz zo slovenských a holandských miest). 1st V4 Conference on Public Health and 5th International Savez Conference: Adding Years to Life and Life to Years in V4 Countries, Kosice, SR, 9.-10.5.2013. In: Rajnicova-Nagyova I, Katreniakova Z. (eds.) New challenges for public health and health systems in V4 countries 2013: 117-130. , , pdf
 • >Dimunova L, Nagyova I, Katreniakova Z. Occupational factors associated with burnout among nurses. 1st V4 Conference on Public Health and 5th International Savez Conference: Adding Years to Life and Life to Years in V4 Countries, Kosice, SR, 9.-10.5.2013. In: Rajnicova-Nagyova I, Katreniakova Z. (eds.) New challenges for public health and health systems in V4 countries 2013: 139-147., , pdf
 • >Chylova M, Kovanicova M. Possibilities of neuropsychological diagnostic and rehabilitation of cognitive dysfunctions in psychiatry.(Možnosti neuropsychologickej diagnostiky a rehabilitácie kognitívnych deficitov v psychiatrii (prehľadový príspevok). 1st V4 Conference on Public Health and 5th International Savez Conference: Adding Years to Life and Life to Years in V4 Countries, Kosice, SR, 9.-10.5.2013. In: Rajnicova-Nagyova I, Katreniakova Z. (eds.) New challenges for public health and health systems in V4 countries 2013:103-105., , pdf
 • >Lachytova M, Katreniakova Z, Nagyova I. Výskyt mentálnych zdravotných problémov v hmotnostných kategóriách mestskej populácie adolescentov v Slovenskej republike – projekt EURO-URHIS 2. , Medzinárodná konferencia: Globální problémy veřejného zdravotnictví 2014, Ostrava, ČR, 11.-15.5.2014 (poster). Program: 5 , poster
 • >Chylova M, Nagyova I, Mikula P. How to write a scientific paper. (Ako písať a publikovať vedecký článok (workshop). 1st V4 Conference on Public Health and 5th International Savez Conference: Adding Years to Life and Life to Years in V4 Countries, Kosice, SR, 9.-10.5.2013. In: Rajnicova-Nagyova I, Katreniakova Z. (eds.) New challenges for public health and health systems in V4 countries 2013: 198-201., , pdf
 • >Lachytova M, Katreniakova Z, Behanova M, Nagyova I. Association of mental health problems with weight status in adult urban population in Slovakia. 1st V4 Conference on Public Health and 5th International Savez Conference: Adding Years to Life and Life to Years in V4 Countries, Kosice, SR, 9.-10.5.2013. (oral presentation). In: Rajnicova-Nagyova I, Katreniakova Z. (eds.) New challenges for public health and health systems in V4 countries 2013: 111-116., , pdf
 • >Mikula P, Nagyova I, Krokavcova M, Vitkova M, Rosenberger J, Szilasiova J, Gdovinova Z, Groothoff JW, van Dijk JP. Social participation and health related quality of life in patients with multiple sclerosis. 1st V4 Conference on Public Health and 5th International Savez Conference: Adding Years to Life and Life to Years in V4 Countries, Kosice, SR, 9.-10.5.2013. In: Rajnicova-Nagyova I, Katreniakova Z. (eds.) New challenges for public health and health systems in V4 countries 2013: 60-66., , pdf
 • >Rajnicova – Nagyova I. Quality of life in patients with a chronic disease within the framework of the chronic care model: the LORIDIS project. 1st V4 Conference on Public Health and 5th International Savez Conference: Adding Years to Life and Life to Years in V4 Countries, Kosice, SR, 9.-10.5.2013. In: Rajnicova-Nagyova I, Katreniakova Z. (eds.) New challenges for public health and health systems in V4 countries 2013: 41-48., , pdf
 • >Prihodova L, Nagyova I, Rosenberger J, Majernikova M, Roland R, Groothoff JW, van Dijk JP. Adherence in patients in the first year after kidney transplantation and its impact on graft loss and mortality: a prospective study. 1st V4 Conference on Public Health and 5th International Savez Conference: Adding Years to Life and Life to Years in V4 Countries, Kosice, SR, 9.-10.5.2013. In: Rajnicova-Nagyova I, Katreniakova Z. (eds.) New challenges for public health and health systems in V4 countries 2013: 49-59., , pdf
 • >Bérešová A, Kateniaková Z. Prínosy spolupráce s detským domovom v Košickej Novej Vsi vo výučbe poslucháčov Lekárskej fakulty v Košiciach. In: Odborné metódy a postupy. Intervencia pri práci s dieťaťom a rodinou v podmienkach detského domova. Zborník z odbornej konferencie organizovanej k 60. výročiu existencie detského domova Košická Nová Ves, Vienala, Košice, 2014: 84-88., , pdf
 • >Adamčiková Z, Katreniaková Z, Holéczyová G. Hodnotenie úspešnosti intervencie v oblasti výživy a návykových látok medzi adolescentmi Gymnázia J.A. Komenského a Gymnázia Šrobárova v Košiciach. XXII. vedecko-odborná konferencia s medzinárodnou účasťou: Životné podmienky a zdravie, Starý Smokovec, SR, 22 -24.9.2014 (poster) Program: 12, , poster
 • >Nagyova I. 2013 Annual Report: EUPHA section on Chronic Diseases. Annual reports/meetings of EUPHA section on Chronic diseases. http://www.eupha.org/section_page.php?section_page=71, ,
 • >Katreniakova Z, Nagyova I, Behanova M, Lachytova M. Vybrané sociálne determinanty duševného zdravia mládeže žijúcej v mestách – výsledky projektu Euro – URHIS 2 VIII. Martinské dni verejného zdravotníctva, Martin, 6.-7.3.2013 (oral presentation). Program 2013:9 -Sekcia: Chronické choroby a ich rizikové faktory., , ppt
 • >Mikula P, Nagyova I, Krokavcova M, Vitkova M, Rosenberger J, Szilasiova J, Gdovinova Z, Groothoff JW, van Dijk JP. Is health related quality of life of patients with multiple sclerosis associated with social participation? Scientific symposium: Problems of disabled people rehabilitation in 21st century, Istebna, Poland, 16.-18.5.2013. (oral presentation). Program 2013: 2., , ppt
 • >Lachytova M, Katreniakova Z, Nagyova I. Vzťah medzi výskytom mentálnych zdravotných problémov a hmotnosťou u dospelej populácie v SR. Medzinárodná konferencia: Globální ploblémy veřejného zdravotnictví 2013, Ostrava, ČR, 15.-16.5.2013 (poster). Program 2013: 3., , poster
 • >Bagoni M, Katreniakova Z, Lachytova M. Výskyt vybraných rizikových faktorov u ľudí s obezitou. Medzinárodná konferencia: Globální problémy veřejného zdravotnictví 2013, Ostrava, ČR, 15.-16.5.2013 (poster)., , poster
 • >Prihodova L, Nagyova I, Majernikova M, Rosenberger J, Roland R, Groothoff JW, van Dijk JP. Mastery early after kidney transplantation predicts future mental health-related quality of life: a prospective study 1st V4 Conference on Public Health and 5th International Savez Conference: Adding Years to Life and Life to Years in V4 Countries, Kosice, SR, 9.-10.5.2013 (poster). Book of Abstracts 2013: 27. , , abstractposter
 • >Lachytova M, Katreniakova Z, Behanova M, Nagyova I. Association of mental health problems with weight status in adult urban population in Slovakia. 1st V4 Conference on Public Health and 5th International Savez Conference: Adding Years to Life and Life to Years in V4 Countries, Kosice, SR, 9.-10.5.2013 (poster). Book of Abstracts 2013: 35., , abstractposter
 • >Behanova M, Reijneveld SA, Nagyova I, Katreniakova Z, JC van Ameijden E, Dijkshoorn H, van Dijk JP. Are area-level and individual-level socioeconomic factors associated with self-rated health in adult urban citizens? Evidence from Slovak and Dutch cities. 1st V4 Conference on Public Health and 5th International Savez Conference: Adding Years to Life and Life to Years in V4 Countries, Kosice, SR, 9.-10.5.2013 (oral presentation). Book of Abstracts 2013:15, , pptabstract
 • >Mergescikova M, Nagyova I, Kolvek G, Klein D, Rosenberger J, Podracka L, Reijneveld SA, van Dijk JP. Parent´s mental well-being is associated with treatment modality of adolescents with end-stage renal disease and socio-economic status of the family. 1st V4 Conference on Public Health and 5th International Savez Conference: Adding Years to Life and Life to Years in V4 Countries, Kosice, SR, 9.-10.5.2013 (poster). Book of Abstracts 2013: 26, , abstractposter
 • >Silarova B, Nagyova I, van Dijk JP, Rosenberger J, Reijneveld SA. Differences in health-related quality of life between roma and non-roma coronary heart disease patients: the role of hostility. 1st V4 Conference on Public Health and 5th International Savez Conference: Adding Years to Life and Life to Years in V4 Countries, Kosice, SR, 9.-10.5.2013 (poster). Book of Abstracts 2013: 28 , , abstractposter
 • >Mikula P, Nagyova I, Krokavcova M, Vitkova M, Rosenberger J, Szilasiova J, Gdovinova Z, Groothoff JW, van Dijk JP. Social participation and health related quality of life in patients with multiple sclerosis. 1st V4 Conference on Public Health and 5th International Savez Conference: Adding Years to Life and Life to Years in V4 Countries, Kosice, SR, 9.-10.5.2013 (oral presentation). In: New challenges for public health and health system in V4 countries, Košice, Equilibria 2013: 60-66, Book of Abstracts 2013: 18-19., , pptabstract
 • >Baird S, Nagyova I. Similarity of quality of life across five chronic diseases. 1st V4 Conference on Public Health and 5th International Savez Conference: Adding Years to Life and Life to Years in V4 Countries, Kosice, SR, 9.-10.5.2013 (oral presentation)., , abstractppt
 • >Skodova Z, Lajciakova P. The effect of personality traits and psychological training on burnout syndrome among healthcare students. 1st V4 Conference on Public Health and 5th International Savez Conference: Adding Years to Life and Life to Years in V4 Countries, Kosice, SR, 9.-10.5.2013 (poster). Book of Abstracts 2013: 7, , abstract
 • >Nagyova I. The LORIDIS project: background, aims and main outcomes. 1st V4 Conference on Public Health and 5th International Savez Conference: Adding Years to Life and Life to Years in V4 Countries, Kosice, SR, 9.-10.5.2013 (oral presentation). Book of Abstracts 2013: 26-27. , , abstract
 • >Krokavcova-Chylova M, Behanova M, Mikula P, Nagyova I. How to write a scientific paper. 1st V4 Conference on Public Health and 5th International Savez Conference: Adding Years to Life and Life to Years in V4 Countries, Kosice, SR, 9.-10.5.2013 (poster). Book of Abstracts 2013: 3, , abstractppt
 • >Nagyova I. The role of patient´s organizations in facilitating necessary changes in current health systems. 1st V4 Conference on Public Health and 5th International Savez Conference: Adding Years to Life and Life to Years in V4 Countries, Kosice, SR, 9.-10.5.2013 (poster). Book of Abstracts 2013: 21, , abstract